Рила Солюшънс: Експертни бизнес решения
Експертни бизнес решения

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

Експертни бизнес решения - Университети

Държавни институции | Банки и финанси | Телеком | Производство, търговия, логистика | Строителство | Електроенергетика | Автомобилна индустрия | Зелени сгради | Университети

Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС)
Проект: Извънкласова система за дистанционно обучение
Описание: Извънкласова система за обучение за подобряване на учебния процес в Центъра за дистанционно обучение към УНСС. Oracle Learning Management поддържа всички учебни модели, като предлага една единствена унифицирана система за обучение.
Технологии: Oracle iLearning

Global Student Loan Corp., USA
Проект: Система за организиране на студентски заеми
Описание : Уеб-базирана система GlobalSLC.com, която динамично свързва студенти, университети, банки и гарантори
Технологии: J2EE, COTS продукти, Java Objects/Classes/EJB, OracleРешения в секторите

» Банки и финанси
» Телекомуникации
» Хранителна индустрия
» Строителство
» Логистика
» Автомобилна индустрия
» Публична администрация
» Правителствен сектор
» Университети
» Електроенергетика
» Търговия
» Дистрибуция
» Транспорт


Rila Solutions's Partners