Рила Солюшънс: Мисия
Мисия

КОМПАНИЯТА  »  За нас | Мисия | Екип | Портфолио | Технологии | Кариери

Мисия

Като високотехнологична ИТ фирма, мисията ни е да предоставяме опита и познанията си като проектираме и изграждаме стратегически ИТ решения за осъществявне на дългосрочните корпоративни цели на клиентите си.

Целта ни е да предоставяме висококачествени услуги и решения на базата на световните достижения в ИТ технологиите като прилагаме утвърдени практики и методологии в реализирането на проектите си.

Официалната политика на фирмата се основава на ценности като професионализъм, високо качество, компетентност, ангажираност, отговорност. Основните принципи, залегнали във фирмената политика са:


Изграждане на доверие с клиентите
Стремим се да изграждаме партньорски отношения с клиентите, в които да имаме равнопоставен диалог за създаване на ясна комуникация за поставените цели. Ние печелим доверието на клиентите си като им показваме откритост и честност във всички наши действия.


Качество
Ръководството на фирмата е отдадено и фокусирано върху прилагането и усъвършенстването на система за гарантиране на качеството. Утвърдена е фирмена политика по качеството и е въведена Система за управление на качеството, която обхваща процеси, правила и процедури за вътрешно-организационните дейности, технологично-развойната дейност, управлението и изпълнението на проекти. Водещите принципи са: ясно дефинирани изисквания, планиране и управление за намаляване на непредвидените ситуации, превенция на риска вместо усилия за справяне с проблеми.


Непрекъснато усъвършенстване
Процесите във фирмата подлежат на непрекъснато усъвършенстване с цел подобрение и повишаване на ефективността по отношение работата на екипите. Фирмата следва непрекъснат ритъм на развитие на експертните си познания и услугите си в съответствие със съвременните ИТ тенденции и нарастващите нужди на клиентите си.


Квалификация на служителите
Основният актив на компанията са хората, които работят в нея. В Рила Солюшънс смятаме, че личното израстване води до израстване на фирмата. Затова основен акцент в управлението на човешките ресурси е даването на неограничени възможности за професионално обучение и квалификация на служителите, както и осигуряването на среда за самоусъвършенстване с най-съвременни технологични инструменти.


Изграждане на партньорства със световни ИТ фирми
Пaртньорствата със световни софтуерни доставчици като Microsoft, Oracle, IBM, ни дават възможност да предоставяме на клиентите си най-добрите ИТ решения, акумулиращи най-добрите практики, адаптирани към локалното законодателство и бизнес специфика. Освен това осигуряват възможност за квалификация на специалистите по най-новите технологии и инструменти.


ISO 9001:2015
Certified for analysis, design, development and support of information systems.
ISO 27001:2013
Certified for analysis, design, development and support of information systems.

Rila Solutions's Partners