Рила Солюшънс: Разработване на софтуер
Разработване на софтуер

УСЛУГИ  »  ИТ Консултиране | ERP системи | Разработване на софтуер | Тестване на софтуер | Аутсорсинг

Разработване на софтуер

Въпреки, че има голямо разнообразие от софтуерни продукти, решения и специфични вертикални разработки, много често компаниите имат нужда от тясно специализирано софтуерно решение, различно от съществуващите на пазара. Рила Солюшънс проектира и създава такива решения, които отговарят на специфичните цели на клиента, използвайки опита и професионлизма на софтуерните си инженери, специализирани в различни технологични профили.

Решенията, които изграждаме се отличават с високо качество, надеждност, гъвкавост и скалируемост, за да бъдат лесни за поддръжка и разширяване. При разработката на софтуер се придържаме към собствена методология за управление на качеството, сетифицирана по стандарата за качество ISO 9901:2008, основана на принципите, съответстващи на ниво 3 на CMMI. Подходът за управление на качеството, който прилагаме обхваща целия цикъл на разработка от край до край, за да се гарантира високо качество на разработката и максимален ефект при реализиране на крайните резултати, които да удовлетворят в пълна степен очакванията на клиента.

Услугите, които предоставяме са:

• Анализ на изискванията, специфициране, проучване на възможностите (feasibility study)
• Проучване
• Оценка на проект (Project Estimation)
• Управление на проект
• Изготвяне на дизайн спецификации, системна архитектура
• Дизайн на потребителски интерфейс
• Програмна реализация
• Системна интеграция
Осигуряване на качеството
• Документиране
• Обучение

Имаме опит в следните специфични области:

• Банки и финанси
• Телекомуникации
• Мобилни и безжични устройства
• Автомобилна индустрия
• Управление на товари
• Строителство
• Хранителна индустрия
• Логистика
• Правителствен сектор


Експертни познания

Operating Systems
UNIX (Linux, AIX, Solaris), Windows

Development Platforms
Java Platform, .NET Framework, .NET Compact Framework, MFC C/C++, UNIX C/C++

RDBMS
Oracle Database, MSSQL, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL

Server-side Scripting
PHP, perl, bash

Client-side technologies
Silverlight, Flash, CSS, JavaScript, AJAX, JSON

Service Oriented Architectures (SOA)
IBM WebSphere ESB and Process Server, Oracle Fusion Middleware, Sun GlassFishESB

Web services
SOAP, WSDL, BPEL, WS-Security, REST

Security
openssl, digital signatures and encryption, certificates, ASN.1

Functional programming
Common Lisp, OCaml

Networking
TCP/IP, Firewalls (Cisco, 3Com, Linux), heterogenous networks

Още»


Rila Solutions's Partners