Рила Солюшънс: Тестване и осигуряване на качеството
Тестване и осигуряване на качеството

УСЛУГИ  »  ИТ Консултиране | ERP системи | Разработване на софтуер | Тестване на софтуер | Аутсорсинг

Тестване и осигуряване на качеството

При разработването на софтуерни продукти и решения, основната цел е постигане на крайни резултати с високо ниво на качество. Качеството е основният фактор, който отличава софтуерните продукти и решения като определя тяхната ефективност, икономическа рентабилност и реална стойност за клиентите. Усилията за гарантиране на качеството на софтуерните разработки са формирали направление в ИТ индустрията, в което се натрупват знания, опит, разработват се препоръки и се генерират най-добри практики за осигуряване на качеството.

Рила Солюшънс от самото начало на създаването си поставя основите на собствена система за управление на качеството, в която обединява световния опит и най-добри практики, за да осигури работещ механизъм за гарантиране на качеството на цялостното изпълнение на ИТ проекти. Осигуряването на качеството е приоритет в изпълнението на проектите на Рила, залегнал в основите на Система за Управление на Качеството (СУК), изградена и сертифицирана в съответствие със стандарта за качество ISO 9001:2008. Системата е и в съответствие с основните принципи, съответстващи на ниво 3 на CMMI.

Рила Солюшънс има изграден екип от инженери и експерти по качеството с голям практически опит и познания в различни методи на тестване, който непрекъснато се усъвършенства чрез практика в нови методи, технологии и инструменти. Екипът осигурява професионални услуги в областта на осигуряване на качеството от консултиране, планиране и изпълнение на тестове, до репортинг и качествен контрол през целия жизнен цикъл на проектите.

Практиката на работа ни предполага тясно сътрудничество с клиента за идентифициране на функционалните и нефункционални изисквания, създаване на качествени потребителски сценарии, дефиниране на обхвата на работа, изясняване на изискванията по отношение на необходимите ресурси и време, определяне на местата, където ще се работи (на място или отдалечено) и да се изработи взаимно-одобрен план за изпълнение на работата. Резултатите от работата се документират надлежно в отчети, тест репорти и софтуер за управление и следене на грешките.

Rila QM

QA методи, технологии и инструменти:

• IBM Rational Test Manager, RequisitePro

• IBM Rational Software Architect

• IBM Rational Robot/LogViewer;

• IBM Rational Functional Tester;

• HP Mercury WinRunner, QTP (HP Mercury Quality Center);

• Rational Performance Tester

• Bugzilla, IBM Rational ClearQuest, Mercury Test Director


Участие на екипа в научноизследователски проекти в областта на тестването:

• Проект “Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина за услуги”, стартирал през 2008 и финансиран от МОН. Проектът има за цел да подобри ефективността на SOA тестването, включвайки изграждането на специализирана за целта тестова инфраструктура в съществуващата ESB имплементация (OpenESB) с отворен код.

• Evolutionary Testing for Complex Systems (IST-33472), финансиран от FP6. Проектът е мултидисциплинарен и комбинира предимствата от прилагането на еволюционни адаптивни техники, заимствани от биологичната еволюция, със софтуерни техники е цел да се намери оптимално решение при V&V на сложни системи.Обхват на услугите

Quality Assurance консултиране
» Анализ на проекти и изготвяне на тестова стратегия
» Подобряване на тестови процеси
» Одит на тестови процеси
» Обучение – подходи, технологии, инструменти
» Автоматизация на тестването

Документация и изпълнение
»Изготвяне на тест план
»Изготвяне на тестови сценарии
»Изготвяне на тест скриптове
»Изпълнение на тест сценарии и скриптове
»Контрол на качеството
»Репортинг

Независимо тестване
» Functional/regression testing
» Integration/API testing
» Performance/load/stress testing
» Compatibility/configuration testing
» Localizability/localization testing
» Usability testing
» User Acceptance Testing
» Security testing
» Data migration/conversion testing

Тестване по различни технологии
» Testing of SOA –based system
» Testing of client-server applications
» Non-GUI systems testing
» Web applications testing
» Microsoft Dynamics NAV ERP
» Oracle E-Business Suite ERP


Rila Solutions's Partners