Рила Солюшънс: Система за управление на автопарк
Система за управление на автопарк

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

Система за управление на автопарк

Намаляване на транспортните разходи и разходите за поддръжка и ремонт с ефективно планиране и контрол на автопарка - обработка на заявки, диспечериране, логистика и управление на маршрути, GPS наблюдение и контрол, справки и отчети.

„ТРАНСПОРТ ПЛЮС”, собствена разработка на Рила Солюшънс, е софтуерна система за управление на автомобилен парк и строителна механизация. Предназначен е за фирми, които управляват собствен парк от автомобили, пътно-транспортна техника, строителна механизация и машини. В "Транспорт Плюс" са обединени функционалности за ефективно планиране, управление, експлоатация и поддръжка на транспортния парк и свързаните логистични дейности. Софтуерът използва модерни интернет технологии, съчетани с добре подбрана и визуално атрактивна функционалност, за което е награден със златен медал от Международния Технически Панаир в Пловдив.

Софтуерът предоставя интегрирана платформа от функционални модули, осигуряващи пълна гама възможности за управление, експлоатация, превантивна и аварийна поддръжка, сервизен склад, логистична поддръжка, маршрутизация, GPS наблюдение и контрол на транспортни и машинни паркове. Транспорт Плюс осигурява необходимите отчетно-аналитични изисквания на административно, оперативно и управленско ниво чрез множество унифицирани справки, тематично разпределени по функционални модули. Има обособен модул за администриране на системата, който осигурява контрол на потребителския достъп чрез създаване на различни потребителски профили.

Модули на системата са Автопарк, Сервиз, Склад, Логистика, GPS Мониторинг и Контрол. На базата на основния модул Автопарк, останалите модули могат да бъдат произволно комбинирани в зависимост от необходимата функционалност.

Характеристики на системата
• Уеб базиран потребителски достъп
• Неограничен брой потребители
• Неограничен брой транспортни средства
• Многоезичност
• Организации с клонова структура (офиси, поделения)
• Работа с ГИС картови и адресни сървъри
• Динамична визуализация на GPS проследяеми обекти
• Бързо търсене по ключови параметри
• Разширено търсене по зададени критерии
• Потребителски роли и профили за работа със системата
• Стандартни справки
• Справки по спецификация на Клиента
• Експорт към Excel
• Обмен на данни по XML стандарт
• Печат на справки и документи

Системата за управление на автопарк дава възможност на фирмите да увеличат ефективността на управление на транспортния си парк и да намалят разходите за неговата поддръжка, като намалят излишния пробег и разход на гориво чрез оптимизация на маршрутите, подобрен текущ контрол и автоматизиране на рутинни операции.

Ползи
• Организация и единност на информацията и документооборота
• Оптимизиране и повишен текущ контрол върху оперативната дейност
• Подобряване утилизацията на транспортните средства
• Намаляване на транспортните разходи
• Ограничаване неправомерното отклоняване на гориво
• Повишаване ефективността и качеството на работа на служителите
• Намаляване на излишния и неплатен пробег
• Намаляване на времето за изпълнение на доставки
• Подобряване отчетно-аналитичните функции във фирменото управление
• Осигуряване на съответствие с изискванията на регулаторните органи
• Подобряване на услугите и отношенията с доставчици, партньори, клиенти

Персонализация на системата
„Транспорт Плюс” е система за управление на автопарк, която се настройва за всеки клиент, според спецификата на дейност и конкретните желания и изисквания. Възможно е разширяване с допълнителни специфични функционалности и модификация на стандартните функции за управление и контол на автопарк.

Интеграция
„Транспорт Плюс” може да се интегрира с външни системи и приложения, като ERP и счетоводен софтуер (Oracle E-Business Suite, Atlas ERP) и други фирмени системи на клиента.

Повече за ТРАНСПОРТ ПЛЮС

Златен медал от Есенния Пловдивски Панаир за ефективно управление и контрол на автопарк


Клиенти

» АДВАЛ

» Белла България

» ВиК Бургас

» ГБС София

» Евро 07

» Кавен Орбико

» Софарма

» Софстрой

» Спиди

» СТИНГ

» Фреш Лоджик



Желаете демонстрация?


Rila Solutions's Partners