Рила Солюшънс: Екип
Екип

КОМПАНИЯТА  »  За нас | Мисия | Екип | Портфолио | Технологии | Кариери

Екип

Хората са основният и най-ценен ресурс на фирмата и затова Рила е отдадена на създаването и поддържането на привлекателни условия за работа. Рила Солюшънс е добре известна с предизвикателни и интересни проекти, творческа атмосфера и работна среда, силна мотивация и ентусиазъм в работата по проекти, наред с възможността за постоянно разширяване на знанията и кариерно израстване. Защото само добре мотивирани и ангажирани служители могат да водят компанията към постигане на следващите стъпки по пътя към успеха.

Рила Солюшънс осигурява възможност на екипите да работят в мулти-национална среда по международни проекти, изграждайки доверие и синергия, както помежду си, така и с екипите на клиентите.

Специалисти в разнообразни експертни области
В Рила Солюшънс работят висококвалифицирани специалисти, сред които доктори на науките и изявени ръководители на проекти с признат международен опит. Сред служителите на Рила има както специалисти по математика, информатика и компютърни науки, така и експерти в областите финанси, маркетинг, логистика, управление на производството.

Опит в цялостното реализиране на проекти
Рила Солюшънс разполага с екипи от експерти, специализирани в консултирането, изграждането и интегрирането на цялостни информационни решения. Експертите имат богат професионален опит в управлението и реализирането на проекти от начало до край – събиране и анализ на първоначалните изисквания на клиента, бизнес анализ, дизайн и проектиране, разработване, тестване, внедряване и поддръжка на софтуерни системи. Експертите имат натрупан опит в груповото обучение на специалисти и потребители, и в изготвянето на материали за обучение.

Непрекъснато обучение
Стремежът на фирмата е да инвестира в качествено обучение и сертифициране на служителите си в най-последните софтуерни технологии и архитектури, което е от съществена важност за всяка високотехнологична фирма.

Личности със собствен облик
За разлика от общоприетото схващане, че софтуерните специалисти са скучни и затворени, нашият екип е съставен от ярки личности с творчески наклонности и разнообразни таланти и хобита като алпинизъм, фотография, рафтинг, и други екстремни спортове.

Всички прекрасни снимки използвани в нашия уеб сайт са дело на наши талантливи колеги, посетили интересни места и запечатали страхотни гледки. Благодарим горещо на Koko, Надя, Емо, Вальо, Митко и Стефан от екипа на Рила.Нашите експерти

Сертифицирани специалисти
» Microsoft, Oracle, IBM

Консултанти
» Управление на проекти
» Осигуряване на качеството
» Моделиране на процеси
» ERP системи
» Мобилни технологии
» Business Intelligence
» Data Warehousing

Роли
» Ръководители на проекти
» Технически ръководители
» Бизнес анализатори
» Системни архитекти
» Системни администратори
» Администратори БД
» Програмисти
» Инженери по качеството
» Документатори


Rila Solutions's Partners