Рила Солюшънс: Портфолио
Портфолио

КОМПАНИЯТА  »  За нас | Мисия | Екип | Портфолио | Технологии | Кариери

Портфолио

Рила Солюшънс е софтуерна компания, специализирана в консултиране, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на цялостни информационни решения. Нашите услуги осигуряват възможност за клиенти от различни сектори – от правителствени институции до частни компании да реализират конкретни ИТ проекти, оставайки концентрирани върху собствените си бизнес цели. Градим предложенията си върху първоначален внимателен анализ на потребностите, за да сме сигурни, че накрая клиентът ще получи най-подходящата услуга и решение – с точно подбраните хора, технологии и подход.


Консултантски услуги в областта на информационните технологии

• Предпроектно проучване, бизнес анализ, оптимизиране на процеси чрез бизнес моделиране
• Професионално управление на проекти
• Business Intelligence за повишаване ефективността на управлението и подпомагане управленските решения
• Управление на качеството


Внедряване на управленски информационни системи

• Oracle E-Business Suite
• Microsoft Dynamics NAV


Разработване на софтуер

• Банкови и Финансови решения;
• Телекомуникационни системи - Billing системи и Системи за управление на операциите (Operation Support System – OSS);
• Решения в областта на мобилните и безжичните технологии;
• Приложения за автомобилната индустрия
• Интернет приложения - портали за обслужване дейността на обществени и търговски организации и компании за услуги
• Datawarehouse (складове от данни)
• Разработване на софтуер по поръчка според специфичните нужди на клиента


Тестване на софтуер

• Контрол на качеството на ИТ проекти
• Изготвяне на тестова стратегия
• Обучение – подходи, технологии, инструменти
• Автоматизация на тестването
• Независимо тестване
• Репортинг


Аутсорсинг

• Разработка на цялостни проекти по спецификация на клиента
• Поемане развитието и поддръжката на продукти/системи на клиента
• Предоставяне на квалифицирани ИТ ресурси, които да увеличат капацитета на ИТ екипа на клиента


Транспорт и логистика

• Управление на автотранспорт и механизация
• Електронен документооборот - пътни листа и товарителници
• Планиране на техническото обслужване
• Управление на склад резервни части
• Логистика - маршрутизация и разписания
• GPS мониторинг и контролНа фокус

» ИТ консултантски услуги

» Внедряване на ERP системи

» Разработване на софтуер

» Тестване на софтуер

» Осигуряване на качеството

» Аутсорсинг

» Система за управление на автопарк


Rila Solutions's Partners