Рила Солюшънс: Внедряване на Управленски Информационни Системи
Внедряване на Управленски Информационни Системи

УСЛУГИ  »  ИТ Консултиране | ERP системи | Разработване на софтуер | Тестване на софтуер | Аутсорсинг

Внедряване на Управленски Информационни Системи

Управленските информационни системи (ERP, SCM, CRM) в последно време се утвърждават като осъзната необходимост от фирмите във всички индустриални области, които активно и целенасочено се стремят към подобряване на ефективността и контрола над разходите с цел увеличаване на приходите.

ERP управленските системи осигуряват автоматизиране, интегриране и оптимизиране на бизнес процесите като по този начин позволяват канализиране на операциите, консолидиране на информацията и подпомагат вземането на управленски решения чрез различни възможности за анализ на информацията. По-конкретно, решенията се фокусират върху управление на процесите свързани с: финанси, счетоводство, верига за доставки, производство, планиране и логистика, човешки ресурси, склад, активи, проекти и отношения с клиентите.

Очакваните ползи от използването на бизнес управленски системи са свързни с възможността за вземане на адекватни управленски решения, оптимизиране и автоматизиране на основни бизнес процеси, по-добро пазарно позициониране, увеличаване ефективността на служителите, намаляване на оперативните разходи, подобряване на отношенията с клиентите и бизнес партньорите.

Рила Солюшънс внедрява решения на базата на ERP софтуер от водещите доставчици на бизнес софтуер Oracle и Microsoft.

Oracle E-Business Suite

Microsoft Dynamics NAV

Влагайки опита и познанията си в Oracle и Microsoft технологиите по отношение на управленските системи, Рила Солюшънс предоставя изчерпателен списък услуги: Предпроектно проучване, Лицензиране, Внедряване, Миграция, Преминаване към нови версии, Интеграция, Поддръжка.

Предпроектно проучване Лицензиране Внедряване Развитие Поддръжка
Анализ и оценка на потребностите

Оценка на възможностите

Карта на решението и стратегическо планиране

Анализ на несъответствията

Оценка на възможностите за подобрения

Оценка на проекта по внедряване
Консултиране по лицензните схеми

Придобиване на лицензи
Цялостно управление на проекта

Внедряване на базова фунцкионалност

Настройки

Конверсия на данни

Интеграция с други приложения

Обучение

Пускане в експлоатация

Разширения с допълнителни разработки

Тестване

Оптимизация
Миграция към друга платформа

Преминаване към нови версии
Поддръжка на приложенията

Корекции

Поддръжка и администриране (БД, системи)

Мониторинг

Настройка на производителността

Анализ на данните и репортинг


Специализации

» Финанси и Счетоводство

» Управление на проекти

» Управление на договори

» Продажби

» Снабдяване

» Планиране

» Производство

» Управление на активи

» Управление на склад

» Управление на човешки ресурси


Rila Solutions's Partners