Рила Солюшънс: ERP решения на базата на Microsoft Dynamics NAV
ERP решения на базата на Microsoft Dynamics NAV

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

ERP решения на базата на Microsoft Dynamics NAV

Като златен партньор на Microsoft в направлението за бизнес решения, Рила Солюшънс лицензира, внедрява и поддържа Microsoft Dynamics NAV - най-популярното решение за управление на бизнеса от продуктовата гама Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics™ NAV е бизнес решение от клас ERP за управление на малки и средни предприятия, с реализирани над 70 000 внедрявания с повече от 1 000 000 потребители в световен мащаб. В България са внедрени над 180 Microsoft Dynamics™ NAV системи, което определя челната му позиция сред чуждестранните ERP решения. Част от фирмите, които вече успешно развиват своя бизнес с помощта на Microsoft Dynamics™ NAV системи са Liebher, Schenker, ШишеДжам, Актавис, Девин, Офис Експрес, Камор Ауто, Zona for Home, Шнайдер, Орбит, Интерспорт, Кармела, Сторакт и др.

Рила Солюшънс предоставя пълен набор услуги, свързани с избора на Microsoft Dynamics NAV като платформа за изграждане на интегрирана бизнес система. Тези услуги включват консултиране и лицензиране, внедряване, специфични настройки и доработки, интеграция с корпоративни приложения, тестване, експлоатационна поддръжка, преминаване към нови версии, обучение. Всяко решение е съобразено с индивидуалните особености на конкретния бизнес и специфичните изисквания на клиента, за да гарантираме постигане на поставените цели с максимален ефект и стойност за клиента.

Microsoft Dynamics™ NAV e гъвкаво модулно решение за управление на малкия и среден бизнес, което осигурява интегрирана функционалност за обединяване и автоматизиране на фирмените процеси по финансов мениджмънт, производство, дистрибуция, управление на складово стопанство, управление на отношенията с клиенти и партньори, и електронна търговия с различни области на приложение.

Microsoft Dynamics™ NAV е преведена на български език и е изцяло локализирана спрямо изискванията на българското законодателство и счетоводна практика.

Едни от основните предимства на Microsoft Dynamics™ NAV са:

• Гъвкавост и отвореност

Модулите могат да се подбират и комбинират спрямо конкретните нужди на клиента, като се осигурява възможност за функционално надграждане по всяко време чрез добавяне на нови модули и модификация на съществуващите.

• Интеграция

Системната архитектура позволява лесно интегриране с външни приложения и не изисква промяна на хардуерната платформа при нарастване на броя на потребителите. Бързо и безпроблемно се интегрира с други Microsoft приложения - Microsoft Office 2007, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Windows Vista,XP. Например, документи в Microsoft Word могат автоматично да взимат данни от базата данни на Microsoft Dynamics NAV за изготвяне на персонализирани писма например. Ако Microsoft Excel е предпочитаното средство за представяне на отчетите, данните динамично могат да се импортират от базата данни на Microsoft Dynamics NAV.

• Адаптивност

Продуктът е проектиран да осигури своевременен контрол и пренастройка в интегрираната среда, в отговор на постоянно променящите се условия и пазарни предизвикателства, без да се прекъсват ежедневните операции във фирмата. Осигурени са инструменти за програмно кодиране, чрез които ERP решението може да се приспособи към спецификите на всеки бранш като се моделират специфични бизнес процеси и практики, за да се извлече максимална полза от функционалностите.

• Познат интерфейс

Продуктът изпозлва познат потребителски интерфейс, визуално и логически подобен на Microsoft Outlook, което го прави лесен за използване и изучаване. Това позволява бърз старт на ефективната работа със системата.

Други предимства на Microsoft Dynamics NAV са сравнително краткия цикъл на внедряване и достъпната цена за придобиване, което допълнително умножава рентабилността на Microsoft Dynamics NAV решенията.

Компаниите, които избират Microsoft Dynamics NAV като единно решение за цялостно управление могат да очакват ранно стартиране на ефективна работа с новата система, която ще им осигури прозрачност по всички компоненти на бизнеса, намаляване на административната работа, повишаване на продуктивността, подобряване на отчетността във всички дейности, навременен достъп до релна пазарна информация, на базата на която могат да се правят адекватни прогнози и анализи и да се предоставят качествени услуги, които да осигурят конкуретното позициониране на компанията.

Официална страница на Navision»


Модули, в които имаме изградени експертни познания

» Управление на финансите

» Маркетинг и продажби

» Управление на склад

» Покупки

» Производство

» ПроектиЖелаете демонстрация?


Rila Solutions's Partners