Рила Солюшънс:

ИТ Консултиране

Бизнес анализ, моделиране и оптимизация на процесите. Управление на проекти. Осигуряване на качеството. Business intelligence.
Повече»

ERP системи

Внедряване на ERP системи за интегрирано управление на фирмите. Консултиране за придобиване на лицензи. Внедряване и поддръжка.
Повече»

Разработване на софтуер

Разработване на специфичен софтуер по изисквания на клиента. Професионални софтуерни инженери и експерти, специализирани в различни технологични профили.
Повече»

Тестване на софтуер

Тестване на софтуерни системи и приложения. Прилагане на утвърдена методология за осигуряване на качеството на ИТ проекти.
Повече»

Аутсорсинг

Възможност за клиентите да пренасочат изцяло или частично ИТ дейностите си като се възползват от професионалисти с доказани квалификация и опит.
Повече»


Rila Solutions's Partners