Рила Солюшънс: Експертни бизнес решения
Експертни бизнес решения

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

Експертни бизнес решения - Електроенергетика

Държавни институции | Банки и финанси | Телеком | Производство, търговия, логистика | Строителство | Електроенергетика | Автомобилна индустрия | Зелени сгради | Университети

Национален Електроенергиен системен оператор
Проект: Информационна система за електроенергийните търговски оператори
Описание: Системата обслужва изпълнението на задълженията на Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) по администриране на сделките с електрическа енергия, които се сключват по регулирани и свободно-договорени цени и пазара на балансираща енергия, в съответствие с чл.111 от ЗЕ.
Технологии: МS SQL Server 2005, MS.Net framework, MS ExcelРешения в секторите

» Банки и финанси
» Телекомуникации
» Хранителна индустрия
» Строителство
» Логистика
» Автомобилна индустрия
» Публична администрация
» Правителствен сектор
» Университети
» Електроенергетика
» Търговия
» Дистрибуция
» Транспорт


Rila Solutions's Partners