Рила Солюшънс: Експертни бизнес решения
Експертни бизнес решения

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

Експертни бизнес решения - Телеком

Държавни институции | Банки и финанси | Телеком | Производство, търговия, логистика | Строителство | Електроенергетика | Автомобилна индустрия | Зелени сгради | Университети

Рила Солюшънс е разработила и внедрила редица решения в областта на телекомуникациите, които са довели до значително повишаване на ефективността и намаляване на разходите на фирмите-клиенти. Задълбоченият опит на експертите ни в областта на телекомуникациите включва дизайн, разработване, инсталиране и поддръжка на приложения и цялостни системи.
Решения
 • Система за отчитане и билинг в реално време на IP услуги (IP Billing System)
 • Система за поддръжка на операциите (OSS) с център за обслужване на клиентите (call center)
  • Продажба на телеком услуги (Sales Module)
  • Поддръжка на мрежовите услуги (Service Module)
  • Обслужване на клиенти (Client Support)
  • Измерване качеството на услугите по мрежите (Measurement Module)
  • Описание на мрежовата инфраструктура (Network Description Module)
  • Поддържане на оперативна информация за анализ и отчетност
 • Система за управление на хранилище за данни (Datawarehouse)
 • Система за онлайн обслужване на клиентски заявки за телеком услуги (Application Provisioning System)
 • Система за self-sevice обслужване на крайните потребители на телеком услуги - YourCalls.net, 24Talk.co.uk
 • B2b комуникационна система
Клиенти
 • Български мобилен оператор Мобиком
 • Българска Телекомуникационна Компания
 • Comms Factory
 • OneBill
Технологии
BT’s Wholesale Access (WA) продукти, ORACLE RDBMS, Microsoft Information Services,Oracle 10g, XML/XSLT, .Net Framework, ASP.NET, AJAX, Microsoft SQL Server 2000/2005, DTS, Jobs, Microsoft OLAP Analysis ToolРешения в секторите

» Банки и финанси
» Телекомуникации
» Хранителна индустрия
» Строителство
» Логистика
» Автомобилна индустрия
» Публична администрация
» Правителствен сектор
» Университети
» Електроенергетика
» Търговия
» Дистрибуция
» Транспорт


Rila Solutions's Partners