Рила Солюшънс: Експертни бизнес решения
Експертни бизнес решения

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

Експертни бизнес решения - Банки и финанси

Държавни институции | Банки и финанси | Телеком | Производство, търговия, логистика | Строителство | Електроенергетика | Автомобилна индустрия | Зелени сгради | Университети

Рила притежава задълбочени финансови знания и опит за решения във финансовата индустрия - банкови системи, електронно банкиране, финансови и инвестиционни портали, финансови протоколи.
Решения
  • Система за управление финансите на фирмата
  • Система за сетълмент на държавни ценни книжа в реално време (IBAN и БАЕ)
  • Система за централизирано управление на външни приложения и отчети за националния платежен баланс
  • Локализация и внедряване на продукта Quicken на Intuit на немския пазар
  • Разработване на Internet версия на Quicken за Intuit Services Европа (Tаllero)
  • Система за проследяване и управление на финансите и портфолиото на фирматаТехническо обслужване
Клиенти
  • Българска Народна Банка
  • Булбанк
  • Талеро
  • ICOSR
Технологии
Oracle Applications: Финанси (Financials), Oracle 10g, Oracle Forms & Oracle Reports 10g, RUP, UML, HTML/XML/XSLT, Javascript, J2EE, Rational Rose Enterprise Suite, EJB, JSP, Java Servlet, Oracle 8i, Apache/Tomcat, Sun Solaris 8, Intel based servers, IBM Web-SphereРешения в секторите

» Банки и финанси
» Телекомуникации
» Хранителна индустрия
» Строителство
» Логистика
» Автомобилна индустрия
» Публична администрация
» Правителствен сектор
» Университети
» Електроенергетика
» Търговия
» Дистрибуция
» Транспорт


Rila Solutions's Partners