Рила Солюшънс: Експертни бизнес решения
Експертни бизнес решения

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

Експертни бизнес решения - Държавни институции

Държавни институции | Банки и финанси | Телеком | Производство, търговия, логистика | Строителство | Електроенергетика | Автомобилна индустрия | Зелени сгради | Университети

Министерство на отбраната
Проект: Пилотна логистична система за планиране на ресусрсите в Българската Армия
Описание: Проектът включва основни логистични процеси като:
  • Планиране и Програмиране на логистични процеси
  • Бюджетиране и контрол
  • Изпълнение на материалното осигуряване
  • Управление на складово стопанство
  • Упавление на доставките
  • Техническо обслужване
  • Управление на вещевото осигуряване
Технологии: Oracle Applications, J2EE, PRINCE, AIM, Oracle E-Business Suite ( Financials, Enterprise Asset Management, Projects, Order Management, Enterprise Planning and Budgeting, Warehouse Management)


Прокуратура на Република България
Проект: Система за управление на документооборота
Описание: Цялостна система за управление на документооборота в Прокуратурата, която позволява по-лесен обмен на информация и комуникация между отделите и звената в организацията.
Технологии: Oracle DBMS, Oracle Discoverer, Oracle Application Server, MS Word


Държавна агенция „Митници”
Проект: Българска интегрирана митническа информационна система (БИМИС)
Описание: Усъвършенстване и добавяне на нови възможности на Митническата Информационна Система и разработване на Национална система за администриране на акцизните задължения в Митническата администрация.
Технологии: WebSphere, Process Server, WebSphere Integration Developer, Eclipse, JBoss


Агенция по обществени поръчки
Проект: Редактор на формуляри за обществени поръчки
Описание: Редактор за създаане на уведомления за обществени поръчки в съответствие с българското и европейското законодателство. Регистърът има разширена възможност за търсене, напълно интегрирано управление на съдържанието, абонамент за известяване за нови обявления на базата на предварително дефинирани критерии и различни характеристики.
Технологии: .Net Framework, PHP, ORACLE DBMS, Java 2 Standard Edition

Министерство на правосъдието
Проект: Информационна система за съдебно изпълнение (ИССИ) в България
Описание:Ситема за управление и контрол на изпълнението на работата на съдебните изпълнители в България.
Технологии:.Net Framework, ASP .Net, MS SQL Server

Министерство на земеделието
Проект: Лабораторна Информационна система (ЛИС)
Описание:Система за управление и контрол на изпълнението на работата на лабораторните изпитания подчинени на Министерството лаборатории.
Технологии: J2EE, MySQL, LinuxРешения в секторите

» Банки и финанси
» Телекомуникации
» Хранителна индустрия
» Строителство
» Логистика
» Автомобилна индустрия
» Публична администрация
» Правителствен сектор
» Университети
» Електроенергетика
» Търговия
» Дистрибуция
» Транспорт


Rila Solutions's Partners